Geloof

 

De Bijbel, als het geïnspireerde Woord Gods, is het fundament waarop alle geloofsprincipes berusten. De volgende sacramenten maken een essentieel deel uit van het leven van de Syrisch-Orthodoxen:

1.) de doopsel;
2.) de heilige olie (chrisma);
3.) de eucharistie;
4.) de biecht;
5.) het priesterschap;
6.) de ziekenzalving;
7.) het huwelijk.

Volgens het geloof van de Syrisch-Orthodoxe kerk zijn de volgende sacramenten voor ieder Syrisch-Orthodoxe christen noodzakelijk. Namelijk de doopsel, de heilige olie (chrisma), de eucharistie en de biecht. De andere sacramenten d.w.z. de ziekenzalving, het priesterschap en het huwelijk zijn niet voor iedereen van toepassing. De sacramenten, de doopsel, de heilige olie en de eucharistie worden tegelijkertijd toegediend tijdens de doopsel. Dit vind niet lang plaats na de geboorte van een kind. Bij de doopsel wordt het kind gedragen door een peetvader / peettante  en wordt door de priester driemaal in het water gedoopt. Het kind wordt gedoopt in de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest. De bedoeling van de eucharistie is het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus als geestelijk voedsel. Het is daarom noodzakelijk dat ieder Syrisch-Orthodoxe gelovige voor dat hij / zij de eucharistie ontvangt, naar de priester te gaan om te biechten. Dit gebeurt meestal twee keer in het jaar, namelijk in de goede week voor Pasen en in de vastenperiode voor Kerstmis (het ontvangen van de eucharistie is elke 40 dagen mogelijk na het biechten).  

Het Nieuwe Testament

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Mattheüs 5:9

Diensten

Zaterdag: 17:00 - 17:45

Zondag: 09:00 - 11:00

Over Mor Sharbil

In 1993 is de kerk gekocht door de syrisch orthodoxe gemeenschap en omgedoopt tot de Mor Sharbil kerk vernoemd naar de Mor Sharbil kerk te Midyat (Turkije).