Geschiedenis

In de tuinstad Slotermeer werd in 1954 de door de architecten A. Evers en G.J.M. Sarlemijn ontworpen Rooms-katholieke Sint-Catharinakerk gebouwd op de hoek van de Burgemeester Vening Meineszlaan en de Burgemeester Eliasstraat. De kerk is een driebeukige basilicale kerk op een rechthoekige plattegrond, gebouwd onder invloed van de Bossche School. De stijl is sterk beïnvloed door de Romeinse en vroegchristelijke bouwkunst. Als gevolg van het teruglopend kerkbezoek is het gebouw in 1993 gesloten als katholieke kerk. In 1993 is de kerk gekocht door de syrisch orthodoxe gemeenschap en omgedoopt tot de Mor Sharbil kerk vernoemd naar de Mor Sharbil kerk te Midyat (Turkije).

Heden bestaat de kerkgemeenschap uit ongeveer 167 gezinnen (2015). Sinds 2011 staat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst. De Mor Sharbil kerk is onderdeel van het aartsbisdom Nederland. Deze aartsbisdom staat onder leiding van Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin. Priester Simon Makdesi Elias is tot aan zijn pensioen in 2010 de voorganger geweest van de Mor Sharbil Kerk. De functie is daarna ongeveer 4 jaar op interimbasis ingevuld door verschillende priesters. In februari 2015 is priester Yuhanoun Lahdo aangesteld als de nieuwe priester van de Mor Sharbil Kerk.

Priester Simon Makdesi Elias

MOR SHARBIL

Volgens een vijfde-eeuws verslag stierf Mor Sharbil in 104 na Chr. samen met zijn zuster Babi de marteldood in Edessa (het huidige Şanli-Urfa in het zuidoosten van Turkije), tijdens de regeerperiode van keizer Trajanus. Hij was een heidense priester die zich tijdens een heidens feest bekeerde tot het christendom, naar verluidt op 8 april 104. Toen gouverneur Lysanias hem opdroeg een heidens offer te brengen weigerde hij en werd daarop gefolterd en omgebracht. Zijn zuster Babi, die zijn bloed had opgevangen, werd gearresteerd en ook ter dood gebracht. De martelaar Mor Sharbil wordt in Amsterdam geëerd op 5 september.

Het Nieuwe Testament

Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Mattheüs 5:9

Diensten

Zaterdag: 17:00 - 17:45

Zondag: 09:00 - 11:00

Over Mor Sharbil

In 1993 is de kerk gekocht door de syrisch orthodoxe gemeenschap en omgedoopt tot de Mor Sharbil kerk vernoemd naar de Mor Sharbil kerk te Midyat (Turkije).